Syllabus en PC

In de opleiding laten wij de coördinatoren, trainers, scouts en andere kennis maken met socceronline.
Elk van hen krijgt een computer ter beschikking gedurende de opleiding.
Daarnaast krijgt men ook een syllabus waar alle functionaliteiten in het pakket uitvoerig zijn beschreven.
Tijdens de opleiding oefent elke deelnemer uitgewerkte voorbeelden in met het pakket socceronline.
De opleiding is zowel nuttig voor nieuwe als huidige gebruikers van socceronline.


Goede (door)start - direct rendement

Voor de huidige gebruikers van socceronline is het een heropfrissing van het werken met
socceronline en maken zij kennis met de nieuwigheden en leren die onmiddellijk goed toepassen.

voetbalveld
Nieuwe gebruikers leren socceronline kennen en zullen direct een goede start kunnen maken met het pakket.
De beheerders van het pakket zullen ook heel wat minder vragen ontvangen want de trainers, scouts en afgevaardigden kunnen terugvallen
op hun syllabus en zullen ook al heel wat informatie opgestoken hebben vanuit de opleiding.

Nieuwe coördinatoren, trainers, scouts en afgevaardigden die zich aansluiten bij uw club en nog geen kennis hebben van socceronline
kunnen via deze opleiding onmiddellijk op weg gezet worden. Goede basis zorgt voor een direct rendement bij gebruik van socceronline.

Attest - Sportief CV

Elke deelnemer aan de opleiding krijgt een attest dat men kan toevoegen aan het sportief CV.
De club krijgt ook een attest.
Dit document kan opgenomen worden in een dossier voor een eventuele audit (Footpass).


Kostprijs

Een deelname aan een georganiseerde opleiding van socceronline op een externe locatie
kost 50 euro inclusief BTW per deelnemer.
Deze opleidingen vinden meestal plaats eind augustus - begin september.

direct rendement5% korting
Clubs die zelf een opleiding organiseren krijgen een korting van 30% voor elke deelnemer.
Dit komt aan een tarief van 35 euro inclusief BTW per deelnemer.
Deze korting geldt enkel vanaf 15 deelnemers aan de opleiding.


30% korting
Opleiding aanvragen

CLUB
Club: !
CONTACTPERSOON
Voornaam: ! Naam: !
Email: ! GSM/TEL: !
DATUM - TIJDSTIP
Datum: / / ! Tijdstip: : !
INSCHRIJVINGEN (AANTAL)
Trainers   o.a. hulp - en keeperstrainer Scouts   o.a. trainer-scout
Beheerders  o.a. coördinator en TVJO Administratie
OPMERKING

opleiding