GDPR Disclaimer


Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving in werking. Evo Sports Solutions heeft voor haar product Socceronline tal van inspanningen gedaan om de software in overeenstemming met deze regelgeving uit te werken en dit op diverse vlakken.

Met deze verklaring geeft Evo Sports Solutions aan dat Socceronline volgens de principes van de GDPR handelt en ook op die manier opgebouwd is.
Clubs of individuele trainers die gebruik maken van Socceronline en het addendum op de Algemene en Bijzondere Voorwaarden voor het gebruik van Socceronline hebben geaccepteerd, hebben een afdoende verklaring van Evo Sports Solutions dat de gegevensverwerking op een correcte manier verricht wordt.

Wij gaan hierin nog een stap verder door de clubs en de individuele trainers bijkomende documenten ter beschikking te stellen die hen toelaten naar hun spelers, trainers en vrijwilligers eveneens GDPR-compliant te werken.
De club is immers verplicht om de personen waarvan persoonsgegevens verwerkt worden te informeren over hun rechten en hoe ze omgaan met hun gegevens (via de privacyverklaring) zodat de club voldoet aan de transparantieverplichting.

Dit moet via een geijkte procedure (voorzien in Socceronline), in een duidelijke en eenvoudige taal en in een begrijpelijke en toegankelijke vorm.

Binnen het platform Socceronline zal elke club en elke individuele gebruiker die een abonnement ondertekend hebben de nodige begeleiding en verklarende documenten aantreffen om aan deze privacyverklaring te voldoen.

Opgemaakt te Wevelgem, 25.05.2018