trainer socceronline = teamwork

Elke medewerker van de club neemt zijn taak op binnen socceronline.
Dit zorgt voor een volledige communicatie en een schat aan informatie voor de club.

Door gecentraliseerd teamwork wordt een complete database opgebouwd van trainingen, wedstrijden, evaluaties, scoutingsverslagen,... per ploeg en per speler.

Met de verzamelde sportieve informatie zijn evaluaties voor spelers en ploegen zo uit te rollen.
De software draait rond een aantal functies: trainer, scout, beheerder, afgevaardigde, dokter, kinesist,...
Elke functie geeft toegang tot één of meerdere modules van de software om zijn taken te vervullen.

5865 individuele gebruikers werken momenteel met socceronline !!!

waarvan 940 gebruikers geregistreerd zijn als beheerders (coördinatoren),
waarvan 3026 gebruikers geregistreerd zijn als trainers,
waarvan 125 gebruikers geregistreerd zijn als hulptrainers,
waarvan 101 gebruikers geregistreerd zijn als keeperstrainers,
waarvan 56 gebruikers geregistreerd zijn als trainer-scouts,
waarvan 16 gebruikers geregistreerd zijn als scouts,
waarvan 1112 gebruikers geregistreerd zijn als afgevaardigden,
waarvan 354 gebruikers geregistreerd zijn als administratieve medewerkers,
waarvan 46 gebruikers geregistreerd zijn als sportief managers,
waarvan 67 gebruikers geregistreerd zijn als kinesisten,
waarvan 22 gebruikers geregistreerd zijn als dokters,

Het aantal spelers dat wordt opgevolgd binnen socceronline op vandaag bedraagt 46128 !!!Beheerder (TVJO, coördinator)

De beheerder is de stuurman, hij legt het werkkader van de software vast; dit houdt o.a. het beheer van de seizoenen, splitsing tussen onderbouw en bovenbouw, het vastleggen van de evaluatiecriteria, het toekennen van lees- en schrijfrechten per trainer, inladen speelkalenders, beheer van afgelastingen, de seizoensafsluiting en de opening van een nieuw seizoen,... Hij helpt ook de andere gebruikers bij vragen rond de werking van het pakket.
De beheerder heeft schrijfrechten op alle ploegen en beschikt over een agenda om alles op te volgen.

Trainer (o.a. keeperstrainer, techniektrainer, revalidatietrainer, hulptrainer)

De trainer is eigenlijk de spilfiguur voor de sportieve opvolging: hij beheert zijn ploeg(en).
Hij zorgt voor het opstellen van trainingen, wedstrijdvoorbereidingen, wedstrijdverslagen en spelersevaluaties.
Ook de communicatie naar spelers verloopt langs hem via de mailfunctie, de eventuele sms-functie en de agenda. Zijn input vormt de basis voor de uitgebreide rapportering. Hij is de sleutelfiguur bij de effectieve opvolging van zijn spelers. De keeperstrainer volgt op zijn beurt de doelmannen op.

Afgevaardigde

De afgevaardigde heeft inzage in de spelersfiches en speelkalenders.
Daarnaast kan hij ook de wedstrijdvoorbereiding opvragen, in functie van het invullen van het wedstrijdblad.

Administratieve medewerker (gerechtelijke correspondent en andere)

De administratieve medewerker heeft inzage in de spelersfiches en speelkalenders.
Daarnaast werkt hij mee aan de busregeling, kleedkamerregling en terreinregeling.

Medische Staf (dokter, kinesist, verpleger)

De medische verantwoordelijken volgen blessures op en beheren het medisch dossier van de spelers.
De informatie is volledig afgeschermd zodat alleen bevoegden de informatie kunnen raadplegen.

Scout (jeugd-scout, fanion-scout)

De scout geeft zijn spelersverslagen of ploegscouting in.
Daarnaast beschikt hij ook over opvolging volgens het talentscoutmodel (profielenmodel, competentiemodel en collectieve scouting). Individuele scouting of ploegscouting, beiden zijn mogelijk.
Er is ook een uitgebreide zoekfunctie die het mogelijk maakt om de juiste spelers te filteren uit de scoutingverslagen.

Sportief manager

Hij beheert de spelerscontracten en maakt gebruik van de rapportering.